Denizin Büyüsü

Haber Listesi:

Kurs Ders Notları İncelenme Toplantı
27/01/2015 Tarihinde Tekne ve Yat Bakım-Onarım Kurs Ders Notları İnceleme toplantısı Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Proje Ofisinde Okul Müdürü Baki BURUCU, Ender Suat TOK,Ömer Faruk SEMİZOĞLU, Nuriye GÖNENLİ, Bülent TAŞAN, Fatma KISAR, Kadir KURT, Serdar AKŞAHİN ve Ahmet GÜNDÜZ katılımyla yapılmıştır. Hazırlanan kurs ders notları incelenmiş ve baskıya gönderilmiştir. Kurs için ihtiyaç duyulması durumunda ilave notlar ayrıca verilecektir.