Denizin Büyüsü

5N

NE?

Tekne ve yat yapımı bakım onarım konusunda eğitim verecek öğretmenlerin, öğrencilerin ve çalışanların niteliğinin arttırılması


NEDEN?

Gemi yapım alanında bölgede (Fethiye) kalifiye eleman ihtiyacını karşılanamaması. Mevcut müfredatın içerisinde Gemi yapım alanında bakım ve onarımla ilgili içerik bulunmaması. Okuldaki meslek öğretmenlerinin bakım ve onarımla ilgili yeterli bilgiye sahip olmamaları. İşletmelerin bakım onarımla ilgili sertifikaya sahip elemanlarının bulunmaması. Okul gemi yapım alanına yeterli öğrencinin gelmemesi. Öğretmenlerin ve öğrencilerin mesleki İngilizceye sahip olamamaları. Tekne ve yat imalatında çalışanların birbirleri ile olan iş bulma ve iletişim sorunlarının olması. Tekne ve yat bakım ve onarım konusunda eğitim materyali olmaması.


NASIL?

Tekne ve yat yapımı bakım ve onarım konusunda müfredat hazırlanarak, okuldaki meslek öğretmenlerinin bakım ve onarımla ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanarak, işletmelerde çalışan personelin bakım onarımla ilgili sertifikalandırılarak, okulumuz gemi yapım alanına yeterli öğrencinin gelmesi için tanıtım faaliyetleri düzenlenerek, öğretmenlerin ve öğrencilerin mesleki İngilizce öğrenmeleri sağlanarak, tekne ve yat imalatında çalışanların birbirleri ile olan iş bulma ve iletişim sorunlarının ortadan kaldırılarak, tekne ve yat bakım ve onarım konusunda eğitim materyali hazırlanarak.


NEREDE?

Proje uygulamaları Fethiye'de, müfredat çalışmaları Bodrum, Antalya ve İstanbul'da.


NE ZAMAN?

01 Eylül 2014 ile 31 Ağustos 2015 Tarihleri Arasında.