Denizin Büyüsü

PROJE FAALİYETLERİ

1.Proje Hazırlık Faaliyetleri

1.1 Ofis ve ekipmanlarının tamamlanması

1.2 Proje personelinin belirlenmesi ve atanması

1.3 Proje yönetim ekibinin toplanması

1.4 Satın alma işlemlerinin yapılması

1.4.1 Kırtasiye malzemelerinin ihalesinin yapılması

1.4.2 Hırdavat malzemelerinin ihalesinin yapılması

1.4.3 Atölye makine alımı ihalesinin yapılması

1.4.4 Bilgisayar ve donanımlarının alımı ihalesinin yapılması

1.4.5 Temrin malzemeleri alımı ihalesinin yapılması

2.Müfredat Hazırlama Faaliyetleri

2.1 Müfredat hazırlama ekibinin seçilmesi

2.2.Müfredat yazım çalışması faaliyetleri

2.2.1 Müfredat hazırlama komisyonu toplantısının yapılması ve görev dağılımının yapılması

2.2.2 Müfredat konularının belirlenmesi ve araştırmalarının yapılması

2.2.3 Müfredat konularının toplanması ve karar alınması

2.2.4 Müfredatın Bakanlık onayının alınması

2.2.5 Müfredata uygun ders notlarının hazırlaması

3.Meslek Dersleri Öğretmenleri Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Faaliyetleri

3.1 Hizmet içi eğitim duyurularının yapılması

3.2 Hizmetiçi eğitim başvurularının alınması

3.3 Hizmetiçi eğitime katılacakların belirlenmes

3.4 Hizmetiçi eğitimi gerçekleştirecek uzmanların tespiti ve seçimi

4.Meslek Dersleri Öğretmenlerine Hizmetiçi Eğitim Verilmesi

4.1 Hizmet içi eğitim yerinin hazırlanması

4.2 Hizmetiçi eğitim organizasyonunun yapılması

4.3 Hizmetiçi eğitimin yapılması

4.4 Hizmetiçi eğitimin değerlendirilmesi

5.İşletmelerde Çalışan Personelin Seçimi Faaliyetleri

5.1 Mesleki eğitim duyurularının yapılması

5.2 Mesleki eğitim başvurularının alınması

5.3 Mesleki eğitime katılacakların belirlenmesi

5.4 Mesleki eğitimi gerçekleştirecek uzmanların tespiti ve seçimi

6.Çalışan Personelin Eğitim Faaliyetleri

6.1 Mesleki eğitim yerinin hazırlanması

6.2 Mesleki eğitim organizasyonunun yapılması

6.3 Mesleki eğitimin yapılması

6.4 Mesleki eğitmin değerlendirilmesi

7.Okulumuz Meslek Alanları Hakkında Tanıtım Faaliyetleri

7.1 İlçemiz ortaokul ve liselerinin rehber öğretmenlerine seminer verilmesi

7.1.1 Resmi yazışmaların yapılması

7.1.2 Seminer verilmesi

7.2 Tanıtım günleri yapılması

8.Meslek Öğretmenleri ve Öğrenciler İçin Mesleki İngilizce Eğitim Faaliyetleri

8.1 Kurs hazırlık faaliyetleri

8.2 Kursiyer başvuru formlarının alınması

8.3 Kursiyerlerin Seçimi

8.4 Eğitim öğretimin yapılması

8.5 Eğitim–öğretimin değerlendirmesi

9.Mesleki Bilgi ve İletişim Paylaşımı İçin Web Sitesi Oluşturma Faaliyetleri

9.1 Bilgi ve belgelerin hazırlanması

9.2 Web sitesi hizmeti alımı ihalesinin yapılması

9.3 Web sitesi yayını ve tanıtılması

10.Mesleki Bilgilerin Paylaşımı İçin Basılı ve Elektronik Ortamda Kullanıcılara Dağıtım Faaliyetleri

10.1 Hazırlık faaliyetleri

 10.2 Dağıtım faaliyetleri